Altyapı İşleri

GEMLİK ALTYAPI İŞLERİ

Altyapı Şehirleşmenin temel bileşenlerinden biridir. Şeihrleşmede en önemli etken olan alt yapı türkiyede en çok ihtiyaç duyulan şeydir. Alt yapı olmadan yapılan şehirleşeme bir çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. bunların başında kanalizasyon ve yağmursuyu gelmektedir.

Alt yapı kurulmadan yapılaşan şehirlerde açıktan akan pis su kanalları ve yağmurlardan oluşan sel kayıplarını geniş bir şekilde görmekteyiz.

gemlik inşaat olarak Fabrika betonarme altyapısı, galeri geçişleri, saha betonları Kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz hatları, yol işleri vb. dahil olmak üzere  telekomünikasyon, elektrik trafoları ve ana enerji hatları, yağmur ve atık su hatları gibi altyapı işleri

Altyapı Projeleri, Baraj ve Hidroelektrik Santral Projeleri, Sulama, İçme Suyu ve Kanalizasyon Projeleri , Tünel Projeleri, Demiryolu, Metro Projeleri, Otoyol, Yol Projeleri

Altyapı nedir?

gemlik-altyapi-isleriBir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi döşemelerin tümü altyapı nedir? sorusuna cevap olarak verilebilir. Altyapı hizmetleri, maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırılan hizmetleri kapsıyor…

Altyapı hizmetleri, maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırılan hizmetleri kapsıyor. Buna göre ekonomik altyapı; enerji, gaz boru hattı, telekomünikasyon, su ve kanalizasyon, katı atık toplama ve imhası alanlarındaki hizmetleri; barajlar, sulama kanalları veya yollara yönelik bayındırlık hizmetlerini ve demiryolları, kent içi ulaşım, limanlar ve suyolları ile havaalanları gibi ulaşım hizmetlerini içeriyor.

Altyapı hizmetleri sunulan hizmetin türüne göre bazı farklılıklar gösterebiliyor. Ancak altyapı hizmetlerinin başında telekomünikasyon, elektrik ve su hizmetleri geliyor.

Enerji sektörü genel olarak elektrik ve doğal gaz sektörlerinden oluşuyor. Elektrik sektörü; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve arzının gerçekleştirildiği sektördür. Günümüzde kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı vb. faktörler önemli bir girdi durumundaki elektriğe olan ihtiyacı da artırmıştır.

Ulaştırma hizmetleri kendi içerisinde karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu ve liman hizmetlerinden oluşuyor.
Altyapı hizmetlerinde genellikle hizmetten faydalananların hizmetin bedelini ödediği görülüyor. Bu özelliğinden dolayı bu tür hizmetlere, yarı özel mal veya ücretli mal sınıflandırması içerisinde yer verilebilir. Belirli bir bedel karşılığında sunulmasından dolayı tüketimden dışlama mümkün olabilmekle birlikte, altyapı hizmetlerinin bedava sunumu da söz konusu olabiliyor. Bu durumda bazı vatandaşların bu hizmetlerden yararlanmasını önleme de söz konusu olmuyor.

Altyapı hizmetleri genel olarak kamu yararının gözetilmesi için yapılıyor. Bazı altyapı hizmetlerinin sunumu, diğer mal ve hizmetlerin sunumuna da imkan sağlıyor. Örneğin ulaştırma hizmetleri, başka bazı kamu hizmetleri ile birleşik mal niteliğinde olabilir. Savunma, sınırları koruma, iç güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerini görmek için, devlet yurdun çeşitli köşelerine ve yurttaşlara ulaşmak zorundadır. Kamu hizmetine verilen öncelik, hizmetin görülmesi için gerekli olan yolun da bir birleşik ürün olarak yapılmasını gerektirebiliyor.

Altyapı nedir?
Altyapı hizmetleri gerek ekonomik kalkınma gerekse yaşam kalitesi açısından önemi giderek artan hizmetlerden birini oluşturuyor. Başlıca, enerji, haberleşme, ulaştırma ve su ve kanalizasyon alt sektörlerinden oluşan altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur. Birtakım ortak özellikler taşımakla birlikte, belirli nitelikler açısından farklılaşan bu sektörler; sanayileşme, globalleşme, kentleşme, hızlı nüfus artışı gibi ekonomik ve demografik değişimler karşısında daha etkin ve kaliteli hizmet sunumu ihtiyacını ortaya koyuyor.

İLETİŞİM FORMUNU KULLANARAK BİZE YAZABİLİRSİNİZ.

    Gemlik'te Diğer Hizmetlerimiz