Çevre düzenleme işleri

Bursa Gemlik Çevre (Bahçe ) Düzenleme  / Peyzaj İşleri

Kumla, kurşunlu, karacaali, narlı, büyük kumla, küçük kumla, fıstıklı, kapaklı, umurbey, armutlu’da Her türlü çevre düzenleme ve yeşil alan tanzimi. Bordür, kilitli parke, delikli çimtaşı v.b. ile çevre düzenleme.

Mimar bir binanın iç tasarımını yapar, projelendirir. Bir de binanın dışında kalan, bahçeler, yollar, duvarlar, havuzlar, setler, tesisler vb. vardır. Bunlar dış mekanlardır. Tasarımı için yapı bilgisi, estetik, statik, hidroloji, çizim tekniği, dendroloji gibi bir takım disipline edilmiş bilgilerin tasarımcıda toplanmış olması gerekir. İşte bu ve benzeri bilgilerle donatılmış elemanların yaptığı dış mekan projelerine peyzaj denir.

Gemlik peyzaj

Peyzaj’ın tanımı ve İçeriği
Bahçe düzenlemesi bilimsel ve sanatsal olarak elecevre-duzenleme-isleri alınınca diğer branşlarda olduğu gibi genişlemeye, gelişmeye başlamıştır.
Mekan düzenlemesinin:

a- iç mekan düzenlemesi (Mimari)
b- Dış mekan düzenlemesi (Çevre)

Çevre düzenleme projesi nasıl hazırlanır?
Çevre düzenleme projeleri, ören yerinin niteliğine bağlı olarak, uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef,ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesini, yönetim modellerinin saptanmasını içerecek şekilde hazırlanıyor.

Projede, kullanıcı profili belirlenerek, kullanıcılara göre tasarım yapılıyor, ayrıca engelli, çocuk, yaşlı gibi dezavantajlı kullanıcıların gereksinimlerine yönelik düzenlemeler de yer veriliyor.

dış mekan düzenlemesi geniş ve kapsamlı anlamda peyzaj bölümünü oluşturur. Peyzaj işini meslek edinenlere “peyzajist”, “peyzajcı; Peyzaj işinin tasarımını, projelendirmesini yapan akademisyen elemanlara da “peyzaj mimarı” denilmektedir.
Bir peyzaj mimarının böyle bir proje yapabilmesi için, mimari bilgisinin dışında yukarıda da değindiğimiz gibi toprak, ekoloji, botanik, sistematik, tanı, sulama, hidroloji, dendroloji (Ağaç Bilgisi) gibi bilgilerle de donatılmış olması gereklidir. Bu bakımdan herhangi bir mimar peyzajcı olamayacağı gibi, her hangi bir orman mühendisi, ziraat mühendisi ya da botanikçi de peyzajcı olamaz Bunu özellikle vurgulamamızın nedeni, bugün pek çok kişinin peyzaj mimarı olarak ortaya çıkmasından duyulan rahatsızlıktır.
Üniversitelerimizde artık ülke ihtiyaçlarına yetecek kadar Peyzaj Mimarı yetiştirilmektedir, ister bahçe düzenleme olsun, ister çevre düzenleme olsun bunları mutlaka uzmanına yaptırmalıyız. Düşünün ki bugün yapılan ve uygulamaya başlanan projede 5-10-20 sene sonrasının durumları dikkate alınmaktadır. Konudan habersiz bazı ihtiyaç sahipleri, bahçesinin yıllar sonra kavuşacağı şekli, kompozisyonu hemen istemektedir. Bu mümkün değildir. Projede yer alan bir çam ağacı ancak 10-15 yıl sonra projede gösterilen bir mekanı kaplayabilecektir. Oysa bugün 4-5 yaşında ve boyu 1 m.den küçüktür. Onun yanında yer alan bir başka ağaç da belki 5 yıl sonra istenilen düzeye erişecektir.
Peyzaj Mimarı bunların ileriki yıllarda ne kadar boylanacağını, tepe tacı ile ne kadar mekan kaplayacağını, ne form alacağını; bu ağaç ve ağaççıkların, çalıların vs. birbiri ile nasıl uyum sağlayacağını bugünden görür ve projelendirir. Peyzaj Mimarlarına güvenmek ve beklemek zorundayız. Aksi halde bugünden zorlama ile ortaya çıkarılmaya çalışılan tablo şimdilik bizi tatmin etse de yarınlarda çok pişman olacağımız uyumsuz bir gelişme göstereceğinden hiç şüphemiz olmamalıdır.
Peki, bütün bu işleri, işlemleri ehline yapılamasının zorunluluğu karşısında biz kendi olanaklarımızla hiçbir şey yapamayacak mıyız? Örneğin kendi okulumuzun bahçesinin küçük bir bölümüne ağaçlar dikip, çiçekler ekemeyecek miyiz? Ya da evimizin örneğin 300-500 metrekarelik bir bahçe kısmında kendimiz hiçbir düzenleme yapamayacak mıyız?
Bu yazıların amacı zaten budur. Böyle küçük bir mekanda kendi kendimize neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunlara yanıt bulmaya çalışacağız Daha büyük mekanlarda da (Doktor gelinceye kadar ilk müdahale gibi) biz de bir takım işlemleri belki yapabiliriz. Ama çok dikkatli olmak zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız.Zira bu yaptıklarımız bir süre sonra yanlış uygulandığı için ortadan kalkabilir.
Örneğin çirkin görünümlü bir alanı örtmek için ne yapacağımızı düşünürken, hiç aklımızda olmadığı ya da beklemediğimiz halde bir yerlerden dikilmek üzere fidanlar veya ağaççıklar geldi ve bunların hemen dikilme zorunluluğu doğdu, işte bu halde bekletmeden ve anlatmaya çalışacağımız bilgiler ve tekniklerle hemen uygun yerlere dikime geçebiliriz. Proje müellifi, sonra ya bunları dikkate alarak projesini düzenler (Röleve yaparak) ya da çok yanılma varsa yerlerini değiştirir.

Peyzaj doğada bulunan birçok bitki örtüsünü bir araya getirilip görselliği önplanda tutularak yapılan çalışmalara Peyzaj denir.Peyzaj için yapılan çalışmalara Çevre Düzenleme de denilebilmektedir.

Gemlik bahçe düzenleme 

Bitkilendirme Uygulaması
Hem Doğal Hemde Yapay Süs Havuzları
Sert Zemin Bahçe Aydınlatma Uygulamaları
Teras ve çatı bahçeleri için sulama projeleri

Detaylar
Bitkilendirme
Doğal ve Yapay Süs Havuzları
Sert Zemin
Bahçe Aydınlatma Sistemleri
Teras ve çatı bahçeleri
Sulama projeleri
Taş Zemin Kaplamaları
Kauçuk Zemin Kaplamaları
Apartman ve Site Parkları
Çocuk Oyun Parkları
Kentsel Park
Özel Bahçe ve Teras
Fabrika Sosyal Tesis
Pergola ve Kameriye
Bitkilendirme, Ağaçlandırma, Çimlendirme, Budama, Çim Biçimi, Bakım

İLETİŞİM FORMUNU KULLANARAK BİZE YAZABİLİRSİNİZ.

    Leave a Reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gemlik'te Diğer Hizmetlerimiz