Zemin etüdü

Gemlik zemin etüdü ve sondaj

Bursa Gemlik Zemin etüdü / Gemlik sondaj hizmetleri konunda uzman ekibimiz , makinalarımız ve jeoloji mühendisimizin eşliğinde ; Gemlik Zemin Etüdü  olarak Sondaj, zemin ıslah, fore kazık, Zemin iyileştirme, Jet grout hizmetlerini sağlıyoruz.

Zemin Etüdü Nedir?

Zemin etüdü yer altı ve yer üstündeki katmanların belirli özelliklerini mevcut durum ve yerlerini saptayan yükseklik ve çaplarını belirleyen ve değerlerini yapı uygunluğuna uygun olup olmadığını raporlayan bir sistemdir.

gemlik zemin etüdü - gemlik sondaj hizmetleri

gemlik zemin etüdü – gemlik sondaj hizmetleri

Jeofizik Yöntemler
Pratik uygulamalar amacıyla Yerkürenin fiziksel özelliklerinin…

Su Sondajı
Derinde olan su taşıyan formasyondan en verimli şekilde yararlanabilmek için sondaj yöntemi ile kuyu açarak formasyondaki suyun alınmasıdır… devamı

Zemin Islahı
Zayıf bir zeminin taşıma kapasitesini artırmak amacıyla uygulanan sistemli bir çalışmadır.

Zemin İyileştirme
Zeminlerin dayanımını artırmak için yapılan işlemler olarak nitelendirilir.Bunlar… devamı

Fore Kazık
Dayanımı iyi olmayan bölgelerde yapı yüklerini yüksek dayanımlı birime iletmek amacıyla uygulanan sistemdir.

İLETİŞİM FORMUNU KULLANARAK BİZE YAZABİLİRSİNİZ.

  Gemlik sondaj hizmetleri

  • Enjeksiyon
  • Fore kazık
  • Zemin ankrajı
  • Diyafram duvar
  • Jet grout
  • Taş kolonü
  • Slurry wall
  • Mini kazıklar ve Şev ankrajları
  • Zemin çivisi uygulamaları
  • Zemin araştırmaları
  • Sondaj çalışmaları
  • Püskürtme beton uygulamaları
  • Jeolojik-jeoteknik-jeofizik etütler
  • Su sondajı
  • Mühendislik jeolojisi raporları

  JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜTLER
  • İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüdler
  • Konut ve toplu konut etüdleri
  • Baraj ve gölet etüdleri
  • Karayolu ve güzergah etüdleri
  • Zemin iyileştirme çalışmaları
  • Sondaj çalışmaları
  • Jeolojik etüd sondajları
  • Baraj ve gölet sondajları
  • Deniz sondajları
  • Maden sondajları
  • Su sondajları
  • Fore kazık,mini kazık,ankraj

  ZEMİN MEKANİĞİ
  • Laboratuvar deneyleri
  • Doğal su muhtevası
  • Hidrometre ve elek analizi
  • Atterberg limitleri
  • Özgül ağırlık
  • Birim hacim ağırlık
  • Standart /modifiye proctor deneyi
  • Cbr (Kaliforniya taşıma oranı
  • Zeminde tek eksenli basınç
  • Kyada tek eksenli basınç
  • Nokta yükleme deneyi
  • Üç eksenli Basınç deneyi
  • Kesme kutusu deneyi
  • Konsolidasyon
  • Şişme ve şişme basınç
  • Laboratuar permeabilite deneyi

  ARAZİ DENEYLERİ
  • Standart penetrasyon deneyi (SPT)
  • Kronik penetrasyon deneyi (CPT)
  • Dinamik penetrasyon deneyi (DPT)
  • Presiyometre Deneyi (PMT)
  • Karotlu kesici deneyi (Veyn)
  • Sızma deneyi (permeabilite)
  • Basınçlı su deneyi (lugeon)
  • Plaka yükleme deneyi
  • Yerinde sıkışma deneyi (kum Konisi ve nükleer metod)
  • İnklinometre deneyi

  GEOTEKNİK PROJELENDİRME
  • Mühendislik yapılarında yapı-zemin ilişkisinin çözümlenmesi
  • İksa sistemleri projelendirilmesi (derin kazılar)
  • Taşıyıcı kazık sistemleri
  • Ankraj ve zemin çivileri projelendirilmesi
  • Jet-grout

  ZEMİN ENJEKSİYONLARI PROJELENDİRİLMESİ
  • Kazık yükleme testleri
  • Dolgu yarma Şev stabilite analizleri
  • Heyelan etüd ve önleme projeleri
  • Drenaj problemleri
  • Zemin ıslahı projeleri
  • Temel takviye projeleri
  • Enerji santralleri ve endüstriyel tesis temelleri
  • Ankara üniversitesi yer bilimleri uygulama ve araştırma merkezi (YEBİM) ile ortak yapılan jeofizik çalışmaları ve bu çalışmalarda kullanılan cihazlar

  JEOFİZİK ÖLÇÜMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
  • Sismik kırılma
  • Sismik yansıma
  • Elektrik rezistivite yöntemi
  • Çok elektrotlu rezistivite yöntemi
  • Mikrotremör
  • Ps logging
  • Yer radarı

  Leave a Reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Gemlik'te Diğer Hizmetlerimiz